Članak 7.
Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je kultura i umjetnost.

Članak 8.
Osnovni cilj Udruge je poticanje okupljanja građana Splita podrijetlom  iz doline rijeke Neretve i onih koji su kao prijatelji Neretve vezani za taj kraj, njegove tradicije i suvremeni život.
Poseban cilj Udruge je pružanje svekolike pomoći razvitku i boljitku neretvanskog kraja, posebno na gospodarsko-socijalnom, kulturnom, umjetničkom, humanitarnom, znanstvenom i turističkom planu.

Članak 9.
Udruga ostvaruje svoje ciljeve kroz sljedeće aktivnosti:
-povezivanje i suradnja ljudi porijeklom iz doline Neretve, njihovih potomaka i ostalih članova Udruge;
-organiziranje druženja članova udruge, kulturnih, sportskih i zabavnih priredbi za članove i prijatelje Udruge;
-promicanje običajnih, povijesnih, kulturnih, ljudskih i inih tradicija i vrednota neretvanskog kraja;
-svi oblici suradnje s pravnim subjektima i pojedincima koji su spremni razvijati pozitivne tradicije i vrednote neretvanskog kraja, hrvatskog naroda i opće ljudske vrijednosti;
-pružanje pomoći stanovnicima doline Neretve u organizaciji kulturnih, sportskih i drugih priredbi;
-pomoć i podrška stanovnicima doline Neretve u poboljšavanju socijalne odnosno materijalne situacije putem humanitarnih aktivnosti;
-poticanje unapređivanja kulturne razmjene organiziranjem prigodnih priredbi na području književnosti, folklora, kazališne i likovne umjetnosti;
-izdavanje knjiga, časopisa, brošura i letaka iz područja djelovanja Udruge sukladno posebnim propisima;
-u stalnom dodiru s javnim životom neretvanskog kraja, činiti sve što je njegovoj moći da pozitivno utječe na razvoj toga kraja;
-voditi brigu o problemima svojih članova, osobito studenata iz neretvanskog kraja;
-raditi na održavanju prijateljskih i radnih veza sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
-te ostale aktivnosti kojima se povezuju ljudi porijeklom iz doline Neretve te kojima se pomaže neretvanski kraj, a koje su u skladu sa Statutom